• Director
 • Director adjunct
 • Consilier pentru proiecte și  programe
 • Consiliul de Administrație
 • Consiliul Profesoral
 • Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
 • Cadrele didactice/Comisiile metodice
 • Comisiile de lucru cu caracter permanent sau temporar
 • Clasele de elevi/Consiliul clasei
 • Comitetul de părinți al fiecărei clase
 • Consiliul Reprezentativ al Părinților/Asociația de Părinți
 • Personalul didactic auxiliar și nedidactic