Prezentare

 • Şcoala Gimnaziala “Eugen Ionescu” a fost înfiinţată în anul şcolar 1976-1977 ca şcoală cu clase speciale de gimnastică şi atletism, având şi clase pentru învăţământul primar şi gimnazial, fiind numită Şcoala Nr. 8.
 • În anul şcolar 1978-1979 s-au înfiinţat şi clase de volei. Pe parcursul anilor a fost amenajată curtea şcolii, iar în anul şcolar 1979-1980 s-a dat în folosinţă sala de sport. Clasele cu program sportiv au fost desfiinţate în anul şcolar 1981-1982.
 • La 23 mai 1995, şcoala a primit numele dramaturgului EUGEN IONESCU, membru al Academiei Franceze născut în Slatina la 26 noiembrie 1909 şi decedat la Paris la 18 martie 1994. 
 • Director
 • Director adjunct
 • Consilier pentru proiecte și  programe
 • Consiliul de Administrație
 • Consiliul Profesoral
 • Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
 • Cadrele didactice/Comisiile metodice
 • Comisiile de lucru cu caracter permanent sau temporar
 • Clasele de elevi/Consiliul clasei
 • Comitetul de părinți al fiecărei clase
 • Consiliul Reprezentativ al Părinților/Asociația de Părinți
 • Personalul didactic auxiliar și nedidactic